NJPW’s New Events Line Up


by   |  VIEW 321
NJPW’s New Events Line Up

NJPW announced the lineup of their New Beginning in Sapporo and Osaka events. All of NJPW’s factions will battle each other in these events. The lineups are given below: 2nd of February - New Beginning in Sapporo (1st Event) * Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi v.

Jay White & Bad Luck Fale
* SANADA v. Minoru Suzuki
* EVIL v. Zack Sabre Jr.
* Tetsuya Naito, BUSHI, Shingo Takagi v. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Taichi
* Ryuske Taguchi, Yoshi-Hashi, Tomoaki Honma, Toru Yano, Togi Makabe v.

Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Chase Owens, Tama Tonga & Tanga Loa
* Tiger Mask & Hiroyoshi Tenzan v. TAKA Michiniku & Takashi Iizuka
* Toa Henare & Manabu Nakanishi v. Shota Umino & Ayato Yoshida
* Ren Narita v.

Yuya Uemura 3rd of February - New Beginning in Sapporo (2nd Event) * Tetusya Naito (c) v. Taichi - IWGP Intercontinental TItle
* SANADA & EVIL (c) v. Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr. (IWGP Tag Team Titles)
* Shingo Takagi & BUSHI (c) v.

El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles)
* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Yoshi-Hashi v. Jay White, Chase Owens & Bad Luck Fale
* Ryuske Taguchi, Tomoaki Honma, Toru Yano, Togi Makabe v.

Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Tama Tanga & Tango Loa
* Tiger Mask & Manabu Nakanishi v. Shota Umino & Ayato Yoshida
* Ren Narita & Horoyoshi Tenzan v. TAKA Michinoku & Takashi Iizuka
* Toa Henare v. Yota Tsuji 11th of February - New Beginning in Osaka * Hiroshi Tanahashi (c) v.

Jay White - IWGP Heaveyweight Title
* Taiji Ishimori (c) v. Ryusuke Taguchi - IWGP Junior Heavyweight Title
* Kazuchika Okada v. Bad Luck Fale
* Toru Yano & Togi Makabe v. Tama Tonga & Tanga Loa
* Yoshi-Hashi & Tomoaki Honma v.

Chase Owens & Yujiro Takahashi
* Tetsuya Naito, Shingo Takagi, BUSHI v. El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemura
* EVIL & SANADA v. Ayato Yoshida & Shota Umino
* Jushin Thunder Liger, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan v. Minoru Suzuki, TAKA Michinoku, Takashi Iizuka